Delovni sklopi

Projekt je razdeljen na 5 delovnih sklopov:

1) vodenje projekta,

2) modeliranje in
računalniška aplikacija za optimizacijo števila in lokacij postavljenih pasti ter položenih nastav,

3) testiranje različnih tipov feromonskih vab in pasti za spremljanje številčnosti smrekovih podlubnikov,

4) diseminacija rezultatov projekta in

5) predlogi za izboljšanje pravne ureditve področja varstva gozdov pred podlubniki v Sloveniji.