DS 1. Koordinacija

Odgovorna oseba DS1 je Maarten de Groot (GIS).

DS1 bo skrbel za potek dela in zagotovitev predvidenih projektnih izsledkov / rezultatov v skladu z vsebinskim načrtom dela, časovnim načrtom ter v zadanih finančnih okvirih. To bomo dosegli z naslednjimi aktivnostmi:

  • redno poročanje financerjem / naročnikom projekta v skladu z veljavnimi predpisi in pogodbo;
  • letni sestanki s predstavniki financerjev in uporabnikov projekta;
  • redni sestanki raziskovalne skupine znotraj raziskovalne organizacije
  • dva sestanka s strokovnjakom za podlubnike iz tujine, ki bo spremljal vsebinsko izvedbo projekta.