Projektna skupina

Nosilec projekta

GIS Vodja projekta: dr. Maarten de Groot
e-pošta: maarten.degroot@gozdis.si

Projektni partner

ZGS Kontakt: Marija Kolšek
e-pošta: marija.kolsek@zgs.si

Projektna skupina

Gozdarski inštitut Slovenije

Ime in priimek Vloga Šifra raziskovalca
dr. Maarten de Groot vodja projekta 29092
dr. Nikica Ogris raziskovalec 23448
dr. Andreja Kavčič raziskovalka 33222
dr. Barbara Piškur raziskovalka 25448 

Zavod za gozdove Slovenije

Ime in priimek Vloga
Marija Kolšek raziskovalka