Rezultati

Št. izsledka Naslov izsledka Cilj(i) DS Rok Nosilec
1 Kriteriji, roki in postopki za določanje optimalnega števila in lokacij postavitve feromonskih pasti (elaborat). 1 2 september 2021 Nikica Ogris
2 Kriteriji, roki in postopki za določanje optimalnega števila in lokacij postavitve kontrolnih nastav (elaborat). 2 2 september 2021 Nikica Ogris
3 Model za določanje optimalnega števila in lokacij postavitve feromonskih pasti. 1 2 september 2021 Nikica Ogris
4 Model za določanje optimalnega števila in lokacij položitve kontrolnih nastav. 2 2 september 2021 Nikica Ogris
5 Spletna aplikacija v okviru spletnega portala Varstvo gozdov za načrtovanje števila in lokacij kontrolnih pasti. 6 2 september 2021 Nikica Ogris
6 Spletna aplikacija v okviru spletnega portala Varstvo gozdov za načrtovanje števila in lokacij kontrolnih nastav. 6 2 september 2021 Nikica Ogris
7 Integracija spletnih aplikacij v namizno aplikacijo Varstvo gozdov (VG). 6 2 september 2021 Nikica Ogris
8 Feromonski pripravek, ki bo imel najboljše razmerje med ceno in učinkovitostjo ulova osmerozobega smrekovega lubadarja za potrebe zanesljivega in natančnega napovedovanja namnožitev po naravnih ujmah na območju Slovenije, s kar najmanjšim vplivom na ostale vrste organizmov, predvsem plenilcev smrekovih podlubnikov. 3 3 September 2021 Andreja Kavčič
9 Elaborat z naslovom Primerjava učinkovitosti različnih feromonskih pripravkov za privabljanje osmerozobega smrekovega lubadarja, Ips typographus, na ulov hroščev te vrste in drugih vrst žuželk, s poudarkom na plenilcih osmerozobega smrekovega lubadarja, in njihova uporabnost za napovedovanje namnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja na območju Slovenije, natančneje na območjih, prizadetih zaradi ujm. 3 3 September 2021 Andreja Kavčič
10 Kombinacija režaste pasti tipa Theysohn (enojna, dvojna ali trojna past), ki bo ob uporabi iste feromonske vabe omogočala najbolj natančno in zanesljivo napovedovanje namnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja po naravnih ujmah na območju Slovenije, s kar najmanjšim vplivom na ostale vrste organizmov, predvsem plenilcev smrekovih podlubnikov. 5 3 September 2021 Andreja Kavčič
11 Elaborat z naslovom Primerjava ulova osmerozobega smrekovega lubadarja, Ips typographus, in drugih vrst žuželk, s poudarkom na plenilcih osmerozobega smrekovega lubadarja, v enojne, dvojne in trojne pasti tipa Theysohn z isto feromonsko vabo in uporabnost posamezne kombinacije režaste pasti tipa Theysohn za napovedovanje namnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja na območju Slovenije, natančneje na območjih, prizadetih zaradi ujm. 5 3 September 2021 Andreja Kavčič
12 Znanstveni ali strokovni članki (3x)   2,3 September 2021 Nikica Ogris, Andreja Kavčič, Maarten de Groot
13 Tip pasti, ki bo imel ob uporabi iste feromonske vabe najboljše razmerje med ceno in učinkovitostjo ulova osmerozobega smrekovega lubadarja za potrebe zanesljivega in natančnega napovedovanja namnožitev po naravnih ujmah na območju Slovenije, s kar najmanjšim vplivom na ostale vrste organizmov, predvsem plenilcev smrekovih podlubnikov. 4 3 September 2021 Andreja Kavčič
14 Elaborat z naslovom Primerjava ulova osmerozobega smrekovega lubadarja, Ips typographus, in drugih vrst žuželk, s poudarkom na plenilcih osmerozobega smrekovega lubadarja, v različne tipe pasti z isto feromonsko vabo in uporabnost posamezne vrste pasti za napovedovanje namnožitev osmerozobega smrekovega lubadarja na območju Slovenije, natančneje na območjih, prizadetih zaradi ujm. 4 3 September 2021 Andreja Kavčič
15 Letak 7 4 Marec 2021 Maarten de Groot
16 Brošura 7 4 Marec 2021 Maarten de Groot
17 5 delavnic za lastnike gozdov 8 4 Avgust 2021 Marija Kolšek
18 Elaborat s predlogi za pravno ureditev področja upravljanja smrekovih podlubnikov. 9 5 september 2021 Nikica Ogris

ŠRAMEL N., KAVČIČ A., KOLŠEK M., DE GROOT M. A cost-benefit analysis of different traps for monitoring European spruce bark beetle (Ips typographus). Austrian journal of forest science. 2022, jg. 139, h. 2, str. 137-168, ilustr. https://www.forestscience.at/artikel/2022/02/a-cost-benefit-analysis-of-different-traps-for-monitoring-europe.html. [COBISS.SI-ID 117236483]